Trill Rundt – vertskap på sykkel

 

Trill Rundt – sykkelturer for ALLE sansene!

Skal du være sikkelig påkoblet opplevelsene Midt i Mjøsa tilbyr, er sykkel den beste måten å oppleve dem på.

Trill Rundt tilbyr guidede turer for grupper igjennom hele sommeren.  Vi tilbyr SLOWBIKING i ordets rette forstand; saktesykling med alle sanselige innkoblet. På alle våre turer inngår guiding, sykkel, hjelmer, mat og drikke.

 

Sansbare sykkelopplevelser

Vi har fokus på det hele mennesket og alle turene våre har en forankring mot mat og matopplevelser, og historier til det landskapet vi sykler i. Kortreist mat. Mat med historie. Kulturlandskapet på Nes og Helgøya er i aller høyeste grad preget av aktive matprodusenter. 

 

Sykkelog og sykkelogi

Trill Rundt er veivisere, guider, eller sykkeloger for  tilreisende. Tilreisende som vil forstå regionen bedre, slik den har vært og slik den er. For tilreisende som vil sykle sakte. Vi skal forsøke å formidle noe av den stoltheten som sitter langt inne i oss som Hedmarkinger. Vi ser denne stoltheten komme til uttrykk igjennom regionens mange kulturbegivenheter. Vi tilbyr skattejakt i kulturlandskapet på en annen måte.

 

Kontakt:

Vertskap Anne Dobloug og Ole Røhnebæk

Tel: 97496449 – Ole Røhnebæk

e-post: post@trillrundt.no
www.trillrundt.no

 

 

Design: M8Design - Utvikling: Scootr