Bli med?
Ønsker du å bli medlem av Midt i Mjøsa BA eller støtte prosjektet? Det finnes ulike måter å ta del i samarbeidet på.

Midt i Mjøsa BA
For å bli medlem av Midt i Mjøsa BA må du/dere være tilbyder av kultur, opplevelser og/eller næring innenfor gamle Nes kommune. De som i hjerte føler seg som nesninger kan også søke. Du/dere har et ønske om å utvikle et tilbud som er i tråd med intensjonene til Midt i Mjøsa BA, eller som har andre kvaliteter som andelshaverne i Midt I Mjøsa etterspør. Ta kontakt med en av oss i styret for en prat!

Priser:
3000 kr i innmeldingsåret - som også er en andel i Midt i Mjøsa BA. Dette inkluderer foruten et faglig fellesskap, egen enkel nettside, med kort informativ tekst og link videre til eventuelle egne nettsider, samt annonseringer av ulike arrangement gjennom nyhetssidene på nettportalen.

Deretter 1000 kr for vedlikeholdskostnader og medlemskap de påfølgende år.

Lag, foreninger og klubber
Vi ønsker å ha med oss så mange lag, foreninger og klubber som mulig i nettportalen. Disse viser mangfoldet på bygda og her skjer det mye!

Priser:
For egen nettside (litt slik som medlemmene i Midt i Mjøsa BA har), med kort informativ tekst og link videre til eventuelle egne nettsider, samt annonseringer av ulike arrangement, konserter, forestillinger osv gjennom nyhetssidene på nettportalen.

3000 kr i innmeldingsåret og 1000 kr årlig for vedlikeholdskostnader de påfølgende år.

Ønsker lag, foreninger og klubber kun en link til egne sider, koster dette 1000 kr årlig.
For denne prisen får man også annonsere på nyhetssidene til nettportalen, men lag og foreninger må selv lage et kort forslag til nyheten.  

Næringsaktører
Dette er aktører som ikke nødvendigvis innfrir kravet om å være medlem, men som ønsker å støtte prosjektet og/eller som ser en mulighet for egenprofilering. Vi trenger også sponsorer for å opprettholde en jevnlig oppdatering av nettsidene.

Priser:
En link koster 1000 kr. Vi har ikke noe tilbud der vi kan opprette nettsider for disse aktørene, og de kan heller ikke annonsere via sidene. Men sponsorer av sidene vil fremheves som dette på en egen sponsorside.

Venner ("want to be a nesning")

Det er flere aktører i nærheten av det geografiske området Nes & Helgøya, som ønsker å bli medlem eller kun markedsføre seg via vår nettportal. Ulike henvendelser blir vurdert av styret fortløpende.
Design: M8Design - Utvikling: Clutch