ÅRSMØTE I MIDT I MJØSA BA
TID:      
Torsdag den 2.april 2009 kl. 19.00
STED:    

Tingnes Spiseri / Herredstyresalen

SAKSLISTE:
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
  • Gjennomgang og godkjenning av regnskap
  • Gjennomgang av vedtekter
  • Budsjett for inneværende år
  • Evt. opptak av nye medlemmer
  • Valg
  • Innkomne saker
Innkomne saker må være leder i hende innen den 29.mars.
Frasigelse av verv sendes valgkomiteen (Per Ole, Vigdis, Arne-Steinar) innen den 23.mars.
Klokka 20 går vi inn i spiseriet og får servert pultostpai med solbærdressing.

VEL MØTT!


gå tilbake til nyhetssiden

Design: M8Design - Utvikling: Scootr