VENNER AV TINGNES KULTURHUS 

Venner av Tingnes Kulturhus er et talerør for lag og foreninger (brukerne av kulturhuset) på Nes, og representerer disse i forhold til kulturhus og kommune. Vårt mål er å skape liv og aktivitet i Tingnes, og gjøre stedet til et attraktivt møtested for bygdefolk og andre.

Kulturkalenderen for Ringsaker:
Representanter for lag og foreninger møtes to ganger årlig for å samkjøre og tilpasse arrangementene sine. Du finner kulturkalenderen for Ringsaker, Hamar, Løten og Stange på www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender.
Gi oss gjerne tips om det er noe vi bør ha med.

Styret blir valgt på ordinært årsmøte. Styremedlemmene er ikke direkte representanter for lag og foreninger, men har til sammen et bredt kontaktnett innen foreningslivet på Nes. Alle brukere av kulturhuset har møte- og stemmerett på våre årsmøter.

Brukerne av kulturhuset er mange og allsidige, blant andre: Tingnes Spiseri, Ringsaker folkebibliotek avd. Nes, Nes Friteater, Nes Jentekor, Nes Pensjonistforening, Nes Båtforening, Nes Skolekorps, Nes Musikkforening, Nes Sangforening, Nes Historielag, Nes Lions, Nes Hagelag, Nes Husflidslag, Nes og Helgøya Bygdekvinnelag, Nes Bondelag, Helgøya Bondelag, Nes Røde Kors, Nes Røde Kors Hjelpekorps, Midt i Mjøsa BA, FAU Nes Barneskole, Nes Sportsklubb, Venner av Tingnes Kulturhus og Nes Vel i tillegg til private leietakere.

Kontaktinformasjon:
Per Kristian Taug, vår representant i "Midt i Mjøsa"
Mob: 905 26 205
E-post: venneravtingneskulturhus@bbnett.no

 

Design: M8Design - Utvikling: Scootr